"Галичина. Дослідження і матеріали" № 4/2018        

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-618-9

DOI: 10.15584/galisim          

Щорічники видані Інститутом історії Ряшівського університету         

     
       
ЗМІСТ      
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      
 • Szczepan Kozak, Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku
     
Oblicza codzienności      
 • Damian Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861-1914
 • Sabina Rejman, Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym mieszkańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej
 • Anna Pachowicz, Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społeczności ziemi tarnowskiejwświetle pisma „Orzeł”
 • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na przełomie wieków XIX i XX
 • Beata Lorens, Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 roku)
 • Tomasz Pudłocki, Księgi ogłoszeń dyrekcji jako źródło do dziejów dnia powszedniego w galicyjskiej szkole średniej na początku XX wieku
     
Varia      
     
     
       
2. ДЖЕРЕЛА      
     
       
3. ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, ЗАМІТКИ ПРО КНИЖКИ      
 • Jadwiga Hoff, „Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja" (Galicja i jej dziedzictwo, t. 24), red. Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak. Dariusz Opaliński, Rzeszów 2016, 524 ss.
 • Mariusz Menz, Czy Stanisław Koźmian rozpoznałby samego siebie...? O książce Wojciecha Dutki, „Zapomniany stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922)", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, 324 ss. 
 • Agnieszka Kawalec, O codzienności nieco inaczej... W kontekście monografii Jana Kucy, „O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867-1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców", Stowarzyszenie Młody Mołodycz, Mołodycz 2017, 672 ss. 
 • Szczepan Kozak, Michał Krajkowski, „Oblicza prowincji. Galicja w polskojęzycznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 322 ss.
 • Szczepan Kozak, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" 2009, nr 1, 196 ss.; 2012, nr 2, 256 ss.; 2015, nr 3, 224 ss.; 2017, nr 4, 244 ss. 
 • Dariusz Opaliński, Stacja kolejowa Rozwadów. Głos w dyskusji nad początkami rozwadowskiego kolejnictwa na marginesie książki Grażyny Stojak, Stacja kolejowa Rozwadów. Akta galicyjskie c.k. Ministerstwa Kolei Żelaznych. Kwerenda w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Stalowa Wola 2017, 80 ss. 
     
       
4. ХРОНІКА      
 • Szczepan Kozak, „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych wlatach 1772-1867. Przestrzeń - społeczeństwo - władza". I międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23 listopada 2017 r. 
 • Wojciech Ziobro, Konferencja naukowa „Źródła masowe XIX i XX wieku - formy udostępniania". III Konferencja edytorów źródeł XIX i XX wieku, Warszawa, 19 czerwca 2018 r. 
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2013 РІК      
     
       
Файл для завантаження: