Вибрані публікації 

- Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)
 - Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)
 - Kinga Fink, Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku 
 - Aleksandra Szala, Wyjazdy Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny
 - Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985) 
 - Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku 
 - Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego
 - Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss.
- Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019

Рекомендовані наукові журнали:

"Галичина. Дослідження і матеріали" № 6/2020            

 

Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020

ISSN 2450-5854 

DOI: 10.15584/galisim        

Праця опублікована в рамках програми "Підтримка наукових журналів" (Угода № 374/WCN/2019/1)       

 

У цьому випуску:        

- Статті і праці    

  • Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues
  • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z występami we Lwowie i w Krakowie
  • Mariusz Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana
  • Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku

- Джерела

  • Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)
 
Файл для завантаження - повна публікація:  
 
Файл для завантаження - статті:  
 
   
   

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019