Вибрані публікації 

- Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku:  Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat
- Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century
- Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki
- Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego
- Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923)
- Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona
- Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne
- Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki
- Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

Рекомендовані наукові журнали:

"Галичина. Дослідження і матеріали" № 5/2019            

 

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-742-1 

DOI: 10.15584/galisim        

Праця опублікована в рамках програми "Підтримка наукових журналів" (Угода № 374/WCN/2019/1)       

 

У цьому випуску:        

- Статті і праці    

  • Leszek Gawor, Galician neomessianism
  • Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wieków XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego
  • Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejów porozbiorowych. Wokół debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863”
  • Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla

- Джерела

  • Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji
 
Файл для завантаження - повна публікація:  
 
Файл для завантаження - статті:  
 
   
   

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018