"Галичина. Дослідження і матеріали" № 6/2020     

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020

Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

Праця опублікована в рамках програми "Підтримка наукових журналів" (Угода № 374/WCN/2019/1)

     
       
ЗМІСТ      
     
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      

Mobilność mieszkańców

 • Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues
 • Уляна Мовна, Торговельна мобільність українських селян Галичини першої половини ХІХ ст. за даними львівської преси
 • Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)
 • Damian Szymczak, War and mobility. Galicians in the Kingdom of Poland during World War I
 • Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)

Podróże i turystyka

Varia

 • Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985) 
 • Jerzy Kuzicki, Galicja w 1831 roku w opiniach emigrantów-uczestników powstania listopadowego
 • Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku
 • Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku
 • Paweł Woś, Galicyjski ruch ludowy w początkowym okresie działalności Stronnictwa Ludowego
 • Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego
     
       
2. ДЖЕРЕЛА ТА МАТЕРІАЛИ      
 • Paweł Sierżęga, Listy Antoniego Prochaski do Aleksandra Semkowicza (1876–1887) w zbiorach prywatnych Teofila Emila Modelskiego
 • Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)
     
       
3. ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, ЗАМІТКИ ПРО КНИЖКИ      
 • Ewelina Maria Kostrzewska, Pod skrzydłami „Sokoła”. W kręgu opowieści Marzanny Raińskiej, Sokolnie galicyjskie. Historia i stan obecny, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018, 476 ss.
 • Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss. 
     
       
4. ХРОНІКА      
 • Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019
 • Wojciech Ziobro, „Forum Czasopism Historycznych”. Panel XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lublin, 20 września 2019 roku 
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2015 РІК      
     
       
Файл для завантаження - повна публікація:      
     
       

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

     

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019