"Галичина. Дослідження і матеріали" № 2/2016      

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-326-3

DOI: 10.15584/galisim          

Щорічники видані Інститутом історії Ряшівського університету         

     
       
ЗМІСТ      
     
       
ВІД РЕДАКЦІЇ       
     
Leszek Gawor, Filozofia w Galicji. Wprowadzenie      
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      
     
       
2. ДЖЕРЕЛА І МАТЕРІАЛИ      
     
       
3. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ      
  • Stepan Ivanyk, Ukraińscy filozofowie w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2014, ss. 224 (Paweł Balcerak) 
  • Opisy przedmieść Lwowa XVI–XVIII stulecia. Uwagi na marginesie książki: Описи передмість Львова XVI–XVIII століть, oprac. A. Feloniuk, Lwów 2014, ss. 752 (Konrad Rzemieniecki) 
  • Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Akademia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, Kraków 2015, ss. 1302 (Paweł Sierżęga) 
     
       
4. ХРОНІКА      
  • Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Hoff z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej. Rzeszów, 24 kwietnia 2015 r. (Szczepan Kozak) 
  • Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX–XXI wiek)”. Rzeszów, 21–22 maja 2015 r. (Agnieszka Kawalec) 
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim”. Kraków, 28 maja 2015 r. (ks. Stanisław Nabywaniec) 
  • Konferencja naukowa „Sacrum a przestrzeń – z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”. Rzeszów, 22 października 2015 r. (Jerzy Kuzicki) 
  • Sympozjum „Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji”, Wiedeń, 23 czerwca 2016 r. (Mariola Hoszowska) 
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2011 РІК      
  • Opracowali: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga   
     
       
Файл для завантаження: