Redakcja pisma:

Redaktor naczelny:      

Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak      

szczepan.kozak@galicja.ur.edu.pl       

     

 

Zastępca redaktora naczelnego:      

Dr Agnieszka Kawalec      

agnieszka.kawalec@galicja.ur.edu.pl       

https://orcid.org/0000-0003-2198-7054   https://orcid.org/0000-0002-3144-3184
zakres: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka   zakres: historia kultury, nauki, historia intelektualna
     
     
     
     
     

Redaktor:      

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga      

pawel.sierzega@galicja.ur.edu.pl       

 

Redaktor:      

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki      

jerzy.kuzicki@galicja.ur.edu.pl      

 

https://orcid.org/0000-0001-6774-4096   https://orcid.org/0000-0002-3088-8894
zakres: historia historiografii, myśli historycznej, edukacji historycznej   zakres: historia polityczna, historia kościoła 
     
     
     
     
     

                                      Sekretarz:    

Ewelina Kawa-Sołtys    

ewelina.kawa@galicja.ur.edu.pl    

   
https://orcid.org/0000-0001-5425-6245    
     
     
     
     
     
 
Redaktorzy tematyczni:
 
Prof. dr hab. Leszek Gawor (filozofia)  -  Uniwersytet Rzeszowski                                            
     
     
 
Sekcja bibliograficzna:
                                                                               
Christoph Augustynowicz
Agnieszka Kawalec
Natalia Kolb
Szczepan Kozak
Jerzy Kuzicki
Natalia Kurniawka
Iryna Orlevycz
Paweł Sierżęga
Beata Wasser
 - 
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Wiedeński
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
Lwowskie Muzeum Historyczne
Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Muzeum Historii Religii we Lwowie
Uniwersytet Rzeszowski
Europa-UniversitatViadrina Frankfurt [Oder]
     
     
 
Administrator konta Facebook:
       
Ewelina Kawa-Sołtys
https://orcid.org/0000-0001-5425-6245
 -  Wojciech Ziobro                                                            
https://orcid.org/0000-0003-1269-2692
     
     
 

Rada Naukowa:

 
przewodnicząca:        
 
Prof. dr hab. Jadwiga Hoff  - Uniwersytet Rzeszowski
     
członkowie:        
     
Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr hab. prof. UEK Krzysztof Broński
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Prof. Makoto Hayasaka
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Prof. dr hab. Urszula Jakubowska
Dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Prof. dr hab. István Kovács
Prof. dr hab. Ałła Kyrydon
Dr Torsten Lorenz
Prof. dr hab. Waldemar Łazuga
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr Mariusz Menz
Doc. dr Marian Mudryj
Dr Svjatosłav Pacholkiv
Dr hab. prof. UJ Stanisław Pijaj
Dr Robert Pyrah
Dr hab. prof. UW Adam Redzik
Prof. dr hab. Éva Ring
Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel
Dr Konrad Rzemieniecki
Dr hab. prof. UW Danuta Sosnowska
Dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Dr hab. prof. UAM Damian Szymczak
Dr hab. Krzysztof Ślusarek
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc
Prof. dr hab. Adam Wątor
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Wiedeński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Tokyo Institute of Technology
Uniwersytet Rzeszowski
IBL PAN
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Gdański
Budapeszt
Uniwersytet Kijowski
Freie Universität Berlin
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Lwowski
Instytut Historii Żydów w Austrii, St. Pölten
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Oksfordzki
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Budapeszcie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet w Preszowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Lwowski
Prof. Dr. Miloš Řezník  -  Uniwersytet Tech. w Chemnitz, Niem. Inst Hist. w Warszawie
     
     
 

Recenzenci:

                                                                                          
Prof. dr hab. Julian Dybiec
Prof. dr hab. Violetta Julkowska
dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
Prof. dr hab. Alicja Kulecka
Prof. dr hab. Jan Krasicki
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr hab. prof. UJ Stanisław Pijaj
Prof. dr hab. Jan Skoczyński
Prof. dr hab. Oleksij Suchyj
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UJ Jerzy Zdrada
Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska Bracha
Dr hab. prof. UJ Tomasz Kargol
Dr hab. Tomasz Mróz
Dr hab. prof. UR Witold Nowak
Dr hab. prof. UR Joanna Pilulińska
Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Dr hab. Mirosław Tyl
Prof. dr hab. Christoph Augustynowiczi
Dr Klemens Kaps
Prof. dr hab. István Kovács
dr hab. prof. UG Magdalena Nowak
prof. dr hab. Marian Mudryj
prof. dr hab. Witalij Telwak
prof. dr hab. Andrzej Szwarc
prof. dr hab. Alois Woldan
-
-
-
-
-
-
 - 
 - 
 - 
 - 
-
 - 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wiedeński
Johannes Kepler Universität Linz
Budapeszt
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet w Drohobyczu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wiedeński
     
     

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja.ur.edu.pl

www: www.galicja.ur.edu.pl

NIP: 813-32-38-822