Polecane publikacje 

- Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku:  Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat
- Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century
- Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki 
- Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego
- Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923) 
- Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona 
- Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne
- Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki
- Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

Polecane czasopisma naukowe:

"Galicja. Studia i materiały" nr 5/2019       

        

 

Galicja. Studia i materiały nr 5/2019

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-742-1

DOI: 10.15584/galisim                 

Publikacja wydana w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Umowa Nr 374/WCN/2019/1)

 

W numerze m.in.:         

- Artykuły i rozprawy   

  • Leszek Gawor, Galician neomessianism
  • Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wieków XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego
  • Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejów porozbiorowych. Wokół debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863” 
  • Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla

- Źródła

  • Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji
 
Plik do pobrania - cały numer:  
 
Plik do pobrania - artykuły:  
 
   
   

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja. Studia i materiały nr 3/2017

     

Galicja. Studia i materiały nr 4/2019