Current affairs

Sixth issue of the journal is available

We kindly inform that the consecutive issues of the journal  “Galicja. Studia i materiały” in the traditional print version are available at the UR Publishing House (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego), ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/

Fifth issue of the journal is available

We kindly inform that the consecutive issues of the journal  “Galicja. Studia i materiały” in the traditional print version are available at the UR Publishing House (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego), ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji” - program konferencji

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2019 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Fourth issue of the journal is available

We would like to inform that the fourth issue of ‘Galicia. Studies and materials’ in available in a printed version in the Publishing House of the University of Rzeszów, Professor Stanisław Pigoń Street 6, 35-310 Rzeszów.

International conference „Mobility in Galicia 1772-1914”

Mobility in Galicia 1772-1914, October 15-15, 2019 Iwonicz-Zdrój.
Conference organized by:
The Institute of History, University of Rzeszów
Department of History of the 19th Century
Department of Archive Studies and Auxiliary Sciences of History
‘Galicia 1772-1918’ International Research Team

Third issue of the journal is available

We would like to inform that the third issue of ‘Galicia. Studies and materials’ in available in a printed version in the Publishing House of the University of Rzeszów, Professor Stanisław Pigoń Street 6, 35-310 Rzeszów.

International conference „Jews in Galicia” - conference program

Department of Jewish History and Culture of Rzeszów University, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and other institutions from Poland and  abroad invite for the international conference „Jews in Galicia” which will be held in Rzeszów on June 8-9.

International scientific conference „Jews in Galicia”

Department of Jewish History and Culture of Rzeszów University, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and other institutions from Poland and  abroad invite for the international conference „Jews in Galicia” which will be held in Rzeszów on June 8-9.

Second issue of the journal is available

We would like to inform that the second issue of ‘Galicia. Studies and materials’ in available in a printed version in the Publishing House of the University of Rzeszów, Professor Stanisław Pigoń Street 6, 35-310 Rzeszów.

International scientific conference

International scientific conference ‘1846 in Cracow and Galicia – references, interpretations, memory’ held on 16-17th November 2016 in Cracow, and organized by the Institute of History of the Jagiellonian University and ‘Historia Iagellonica’ Publishing House.

13th Polish-Ukrainian LVIV Conference

13th Polish-Ukrainian LVIV Conference ‘ City-society-culture: Lviv citizens in the world’ held on 1-2nd June 2016 in Cracow, and organized by the Department of History of the 20th Century, Institute of History and Archive Studies, Pedagogical University of Cracow.

A special jubilee issue of the periodical

In the bicentenary of Ossoliński National Institute’ foundation, we plan to publish a special issue commemorating the jubilee and the people involved. In 2017, the third volume of ‘Galicia. Studies and materials’ will be devoted to the Institute and its special patronage in XIXth century Galicia.