Selected publications 

- Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku:  Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat
- Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century
- Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki
- Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego
- Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923)
- Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona
- Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne
- Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki
- Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

Recommended scientific journals:

'Galicia. Studies and materials' No. 5/2019    

        

 

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-742-1  

DOI: 10.15584/galisim       

This publication was subsidized by the Support for Scientific Journals Programme (Contract no. 374/WCN/2019/1)         

 

The current issue includes inter alia:          

- Papers and dissertations   

  • Leszek Gawor, Galician neomessianism
  • Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wieków XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego
  • Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejów porozbiorowych. Wokół debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863”
  • Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla

- Sources

  • Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji
 
Files to download – complete publication:  
 
File to download – articles:  
 
   
   

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

Galicia. Studies and materials No. 4/2018