Selected publications 

- Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)
- Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)
- Kinga Fink, Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku 
- Aleksandra Szala, Wyjazdy Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny
- Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985) 
- Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku 
- Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego
- Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss.
- Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019

Recommended scientific journals:

'Galicia. Studies and materials' No. 6/2020    

        

 

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

ISSN 2450-5854  

DOI: 10.15584/galisim       

This publication was subsidized by the Support for Scientific Journals Programme (Contract no. 374/WCN/2019/1)         

 

The current issue includes inter alia:          

- Papers and dissertations   

  • Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues
  • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z występami we Lwowie i w Krakowie
  • Mariusz Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana
  • Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku

- Sources

  • Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)
 
Files to download – complete publication:  
 
File to download – articles:  
 
   
   

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019