Redakcja pisma:

Redaktor Naczelny:      

Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak      

szczepan.kozak@galicja.ur.edu.pl       

     

 

Zastępca redaktora:      

Dr Agnieszka Kawalec      

agnieszka.kawalec@galicja.ur.edu.pl       

      

     
     

Sekretarz:      

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga      

pawel.sierzega@galicja.ur.edu.pl       

    

 

Członek:      

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki      

jerzy.kuzicki@galicja.ur.edu.pl      

     
     

Członek:      

Ewelina Kawa     

ewelina.kawa@galicja.ur.edu.pl  

   
     
     
     
 

Rada Naukowa:

 
przewodnicząca:        
 
Prof. dr hab. Jadwiga Hoff  - Uniwersytet Rzeszowski
     
członkowie:        
     
Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Prof. dr hab. Andrzej Banach
Dr hab. prof. UEK Krzysztof Broński
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Prof. Makoto Hayasaka
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Prof. dr hab. Urszula Jakubowska
Dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Prof. dr hab. István Kovács
Prof. dr hab. Ałła Kyrydon
Dr Torsten Lorenz
Prof. dr hab. Waldemar Łazuga
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr Mariusz Menz
Doc. dr Marian Mudryj
Dr Svjatosłav Pacholkiv
Dr hab. Stanisław Pijaj
Dr Robert Pyrah
Dr hab. prof. UW Adam Redzik
Prof. dr hab. Éva Ring
Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel
Dr Konrad Rzemieniecki
Dr hab. Danuta Sosnowska
Dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Dr hab. prof. UAM Damian Szymczak
Dr hab. Krzysztof Ślusarek
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc
Prof. dr hab. Adam Wątor
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UR Krzysztof Żarna
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 - 
Uniwersytet Wiedeński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Tokyo Institute of Technology
Uniwersytet Rzeszowski
IBL PAN
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Gdański
Budapeszt
Uniwersytet Kijowski
Freie Universität Berlin
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Lwowski
Instytut Historii Żydów w Austrii, St. Pölten
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Oksfordzki
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Budapeszcie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet w Preszowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Dr. Miloš Řezník  -  Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
     
     
 

Recenzenci:

     
Prof. dr hab. Julian Dybiec
Dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska
dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
Dr hab. prof. UW Alicja Kulecka
Prof. dr hab. Jan Krasicki
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr hab. Stanisław Pijaj
Prof. dr hab. Jan Skoczyński
Prof. dr hab. Oleksij Suchyj
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UJ Jerzy Zdrada
-
-
-
-
-
-
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Lwowski
Uniwersytet Jagielloński
     
     

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja.ur.edu.pl

www: www.galicja.ur.edu.pl

NIP: 813-32-38-822