Aktualności

Dostępny piąty numer czasopisma

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery czasopisma „Galicja. Studia i materiały” w wersji tradycyjnej dostępne są w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji” - program konferencji

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2019 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Dostępny czwarty numer czasopisma

Uprzejmie informujemy, że czwarty numer czasopisma „Galicja. Studia i materiały” w wersji tradycyjnej dostępny jest w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mobilność w Galicji 1772-1914”

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na konferencję pt. „Mobilność w Galicji 1772-1914” organizowaną przez Zakład Historii XIX wieku, Zakład Archiwistyki i NPH oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918“ w dniach 15-16 października 2019 r. w Iwoniczu Zdroju.

Dostępny trzeci numer czasopisma

Uprzejmie informujemy, że trzeci numer czasopisma „Galicja. Studia i materiały” w wersji tradycyjnej dostępny jest w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji” - program konferencji

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim przy alei Tadeusza Rejtana 16C w Rzeszowie.

Dostępny drugi numer czasopisma

Uprzejmie informujemy, że drugi numer czasopisma „Galicja. Studia i materiały” w wersji tradycyjnej dostępne jest w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć, organizowana w Krakowie, w dniach 16‒17 listopada 2016 roku, przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”.

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwowianie w świecie, organizowana w Krakwie, w dniach 1-2 czerwca 2016 r., przez katedrę historii XIX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Informacja

W roku jubileuszowym, 200. rocznicy fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, planujemy w szczególny sposób upamiętnić to wydarzenie oraz ludzi z nim związanych. Trzeci tom pisma „Galicja. Studia i materiały” w roku 2017 poświęcony zostanie Ossolineum oraz roli  mecenatu społecznego w XIX wieku.

Informacja

W opracowaniu redakcyjnym znajduje się numer 2/2016, który zawiera kilkanaście tekstów o szeroko rozumianej tematyce „Filozofia w Galicji”. Redaktorem tomu jest prof. dr hab. Leszek Gawor.