Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga;  w 1990 r. ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; w 2001 r. na WSP uzyskał doktorat, a w 2012 r. na UR stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii historiografii; od 2002 do 2006 r. współsekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w."; od 2006 do 2012 r. współsekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku"; od 2010 do 2012 r. sekretarz sekcji historiograficznej w ramach Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”, a od 2012 do 2015 koordynator jego prac; od 2011 do 2014 r. sekretarz Towarzystwa Historiograficznego, a od 2014 r. prezes Towarzystwa Historiograficznego. Autor blisko 80 opracowań z zakresu historii Galicji, historii historiografii i biografistyki.
 
https://orcid.org/0000-0001-6774-4096
 
 
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga