Ewelina Kawa-Sołtys (ur. 21 IX 1992r. w Tuchowie), absolwentka historii (2016). Doktorantka na UR. Prowadzi badania źródłoznawcze dotyczące akt notarialnych w okresie międzywojennym. Zainteresowania: źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna, demografia. Członek redakcji czasopisma Galicja. Studia i materiały.
 
 
Ewelina Kawa-Sołtys

Ewelina Kawa-Sołtys