Тематичне спрямування видання

Журнал «Галіція. Дослідження та матеріали» є щорічником. Тематично він охоплює студії, що стосуються широко зрозумілої історії Галичини: політичної, соціально-економічної, соціографічної. Публікуються і статті з історії філософії, права та політичних систем, культури й політичної думки, релігії та Церков, історії науки й освіти, історії історіографії, літератури та преси, історії мистецтва, архітектури, музики, пов’язаних із Галичиною. Маємо на меті також шукати відповіді на нові історіографічні виклики.
На сторінках часопису друкуються, серед іншого, і джерела та матеріали з історії Галичини, рецензії й огляди праць, присвячених її минулому.
Журнал орієнтований на широку аудиторію, зацікавлену історією цього географічного, культурного та етнічного простору, який у 1772-1918 роках перебував під австрійською владою.

Журнал «Галіція. Дослідження та матеріали" є у списку наукових журналів, виданих Міністерством науки та вищої освіти (Міністерство науки та вищої освіти) -  має 40 балів.

 

Шановні Пані та Панове

Потреба видавання щорічника, присвяченого історії Галичини, прозвучала ще навесні 2009 р., коли в Інституті історії Ряшівського університету розпочала свою роботу Міжнародна дослідницька група «Галичина 1772-1918». Результатом роботи групи, у якій зібралися історики з Австрії, Чехії, Польщі, України й Угорщини, було шість міжнародних конференцій, організованих у Ряшеві, Перемишлі, Познані і Львові, результатом яких стали, зокрема, такі публікації: Галичина 1772-1918. Методологічні проблеми, стан і потреби досліджень, ред. A. Кавалєц, В. Вєжбєнєц, Л. Зашкільняк, т. 1-3, Ряшів 2011; Галичина і Січневе повстання, ред. М. Гошовська, A. Кавалєц, Л. Зашкільняк, Варшава-Ряшів 2013; Галицькі дороги і бездоріжжя: дослідження інфраструктури, організації і культури подорожування, ред. Й. Камінська-Квак, Ряшів 2013; Буденне життя, господарство, культура і польське суспільство у 1772–1918 роках. Праці з історії польських земель під час розділу, ред. В. Лазуга i Д. Шимчак, Познань 2015; Між політикою, історією та історичною пам’яттю. Дослідженні історії Польщі у період після розділу, ред. В. Лазуга i С. Пачос, Познань 2015; Жінка у Галичині. Сучасність і традиція, серія: Галичина і її спадщина, ред. Й. Камінська-Квак, С. Козак, Д. Опалінський, Ряшів 2016.

 

Розділи видання:

  • Праці і статті
  • Джерела і матеріали
  • Рецензії, обговорення
  • Бібліографія Галичини
  • Хроніка/звіти

Склад видання:

  • Загальний об’єм у видавничих аркушах – від 15 до 20
  • Вміст позицій: мін. 24 сумарно у рамках усіх розділів
  • Термін подання текстів до наступного тому – грудень кожного року.

Запрошення до співпраці

Шановні Пані та Панове,
Представляємо читачам поточний том щорічника «Галіція. Дослідження та матеріали» (зараз триває робота над підготовкою чергового , який вийде в наступному календарному році). У публікованих томах будемо висвітлювати різні теми, включаючи звернення до часів Габсбурґів та сучасності. Деякі томи періодичного видання «Галіція. Дослідження та матеріали» мають характер монографічних студій, але це не є правилом, тому пропонуємо авторам надсилати різні тексти, присвячені якнайширшій тематиці з історії Галичини. Формат наступних випусків залежатиме від ваших пропозицій.
Нас цікавить тематика зі сфери історії Галичини у широкому розумінні: політичної, соціально-економічної, соціографічної, культурної історії. Ми розраховуємо на співпрацю з культурологами, дослідниками історії права і державного ладу, культури і політичної думки, релігії і церков, історії науки й освіти, преси, історії, історіографії, літературознавцями, мистецтвознавцями, істориками архітектури й музики. Просимо, зокрема, надсилати статті, присвячені буденному життю, тексти біографічного характеру, що стосуються видатних особистостей Галичини, а також авторизовані інтерв’ю з сучасними провідними дослідниками історії Галичини. Ми хочемо також шукати відповіді на нові течії в історіографії.
На шпальтах часопису ми будемо публікувати джерела і матеріали по історії Галичини, рецензії й обговорення робіт, присвячених історії цієї провінції.
Запрошуємо усіх до співпраці.