Home / O czasopiśmie / Publikowanie w sieci / Profil pisma

Profil pisma

Profil pisma

Profil pisma obejmuje tematykę z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych. Publikujemy również artykuły  z zakresu: historii filozofii, historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literatury, historii sztuki, architektury, muzyki – związane z Galicją. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikujemy również źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Pismo jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych przeszłością obszaru geograficznego, kulturowego i etnicznego, który w latach 1772-1918 znajdował się w zaborze austriackim.

Pismo „Galicja. Studia i materiały” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych opublikowanej przez MEiN  - posiada 40 pkt.