Home / Informacje / Aktualności

Aktualności

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwowianie w świecie, organizowana w Krakwie, w dniach 1-2 czerwca 2016 r., przez katedrę historii XIX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Informacja

W roku jubileuszowym, 200. rocznicy fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, planujemy w szczególny sposób upamiętnić to wydarzenie oraz ludzi z nim związanych. Trzeci tom pisma „Galicja. Studia i materiały” w roku 2017 poświęcony zostanie Ossolineum oraz roli  mecenatu społecznego w XIX wieku.

Informacja

W opracowaniu redakcyjnym znajduje się numer 2/2016, który zawiera kilkanaście tekstów o szeroko rozumianej tematyce „Filozofia w Galicji”. Redaktorem tomu jest prof. dr hab. Leszek Gawor.

Dostępny pierwszy numer czasopisma

Uprzejmie informujemy, że pierwszy numer czasopisma „Galicja. Studia i materiały” w wersji tradycyjnej dostępne jest w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów.