Ausgewählte Publikationen 

- Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku:  Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat
- Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century
- Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki
- Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego
- Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923)
Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona
Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne
- Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki
- Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

Empfohlene wissenschaftliche Zeitschriften:

"Galizien. Studien und Materialien" Nr. 5/2019        

        

 

Galizien. Studien und Materialien Nr. 5/2019

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-742-1

DOI: 10.15584/galisim          

Die Publikation erfolgte im Rahmen des Programms "Unterstützung wissenschaftlicher Zeitschriften“ (Vertrag Nr. 374/WCN/2019/1)          

 

In dieser Ausgabe unter anderem:         

- Artikel und Abhandlungen:   

  • Leszek Gawor, Galician neomessianism
  • Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wieków XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego
  • Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejów porozbiorowych. Wokół debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863”
  • Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla

- Quellen

  • Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji
 
Datei zum Download - Publikation:  
 
Datei zum Download - Artikel:  
 
   
   

Frühere Ausgaben:

Galizien. Studien und Materialien Nr. 1/2015

Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

Galizien. Studien und Materialien Nr. 3/2017

Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

   
     

 

n weiteren Bänden werden wir das Thema der Mobilität in Galizien behandeln und diese Problematik um Phänomene der Modernisierung in den Habsburgischen Ländern und deren Bezüge zur Gegenwart erweitern.