Home / Pictures / Profesor Zbigniew Frasa’s collcetion of Galician postcards. / P 057 Lwów Studnia ze Statuą Matki Boskiej