Home / O czasopiśmie / Publikowanie w sieci / Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

dr Agnieszka Kawalec

dr Agnieszka Kawalec

Szanowni Państwo,
Oddajemy do rąk Czytelników piąty tom pisma „Galicja. Studia i materiały”, który poświęciliśmy filozofii w Galicji. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szóstego tomu, który ukaże się w 2020 roku.
W kolejnych tomach poruszymy tematykę mobilności w Galicji  oraz poszerzymy problematykę o zjawiska modernizacji w krajach Habsburgów z odniesieniami do teraźniejszości.  
Jak Państwo zauważyli, poszczególne tomy pisma „Galicja. Studia i materiały” poczynając od drugiego, staramy się profilować tematycznie. Chcielibyśmy utrzymać tę tendencję w kolejnych numerach, co nie znaczy, że nie przygotujemy też tomu o zróżnicowanej tematyce. Problematyka następnych numerów będzie zależała od zgłaszanych przez Państwa propozycji.
Interesuje nas tematyka z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych, kulturowych. Liczymy na współpracę kulturoznawców, badaczy historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literaturoznawców, historyków sztuki, architektury, muzyki. Prosimy o nadsyłanie m.in. artykułów poświęconych życiu codziennemu, tekstów o charakterze biograficznym, dotyczących wybitnych indywidualności galicyjskich, a także autoryzowanych wywiadów z współczesnymi czołowymi badaczami dziejów Galicji. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikować będziemy źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy.