Polecane publikacje 

- Jolanta Wąsacz-Krztoń, Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na przełomie wieków XIX i XX
- Beata Lorcns, Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 roku)
- Tomasz Pudłocki, Księgi ogłoszeń dyrekcji jako źródło do dziejów dnia powszedniego w galicyjskiej szkole średniej na początku XX wieku
- Arkadiusz Stanisław Więch, Społeczność żydowska dębickiego sztetla na przełomie XIX i XX wieku
- Jan Kuca, W oblężonej twierdzy Przemyśl (1914/1915) - w świetle wspomnień i dzienników
- Hanna Wajda-Lawera, Na kuracji i wywczasach
- Jerzy Krawczyk, Od akademii do akademii. Zabiegi o kształcenie górników w Krakowie (do początków XX wieku)
- Grzegorz Zamoyski, Opis powiatu ropczyckiego z 1873 roku
- Marianna Mowna, Przewodniki po Lwowie opublikowane w latach 1919-1939 (bibliografia)

Polecane czasopisma naukowe:

"Galicja. Studia i materiały" nr 4/2018       

        

 

Galicja Studia i materiały nr 4/2018

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-487-1

DOI: 10.15584/galisim          

Roczniki wydawany przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego          

Pismo dofinansowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

 

W numerze m.in.:         

- Artykuły i rozprawy   

  • Szczepan Kozak, Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańcówwbadaniach historycznych po 2010 roku
  • Anna Pachowicz, Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społeczności ziemi tarnowskiejwświetle pisma „Orzeł”
  • Damian Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861-1914
  • Sabina Rejman, Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym mieszkańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej

- Źródła

  • Krzysztof Ślusarek, Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lal 80. XVIII wieku
 
Plik do pobrania:  
 

Planowane numery czasopisma:

W roku 2019 ukaże się piąty tom, w którym kontynuujemy tematykę dotyczącą filozofii w Galicji.
 
  Natomiast numer planowany na 2020 r. poświęcony będzie problematyce mobilności w Galicji.        
Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

 

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja. Studia i materiały nr 3/2017